Kulturprojekt och projektkultur : en fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet

Detta är en avhandling från Malmö : Liber

Författare: Lena Gerholm; Stockholms Universitet.; [1985]

Nyckelord: Humanities; Humaniora;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)