Sökning: "Stockholms Universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 7700 avhandlingar innehållade orden Stockholms Universitet..

 1. 1. Stockholms stadsland : om förändringsprocesser i en storstads ytterområden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Univ

  Författare :Jan Nyström; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Survival in a small and endangered arctic fox (Vulpes lagopus) population

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Univ

  Författare :Tomas Meijer; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Ethology and behavioural ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Etologi och beteendeekologi; Animal Ecology; zoologisk ekologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dialogen i socialt arbete en studie av socialbyråsamtal i ljuset av modern dialogteori

  Detta är en avhandling från Linköping : Tema, Univ

  Författare :Erik Fredin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; dialogue theory; discursive dominance; initiative-response analysis; institutional discourse; perspective analysis; power relation; social work; topic analysis; utterance; Socialt arbete; Samtalsmetodik;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the dialogical encounters that take place between social workcr and client within the social services. The empirical material consists of 21 dialogues, 19 of which wcre recorded at two social welfare offices, one located in the center of Stockholm and the other in a suburb, and two which were recorded at the youth counseling office. LÄS MER

 4. 4. Growing up in a bilingual Quichua Community Play, language and socializing practices

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Camilla Rindstedt; Stockholms universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Quichua culture; sibling caretaking; language socialization; children s play; bilingualism;

  Sammanfattning : This thesis is a study of sibling play and language sociaIization. The concept of language socialization is defined as socialization through language as well as socialization to use language (Schieffelin and Ochs 1986). LÄS MER

 5. 5. Nyckelord : en nyckel vid kompetensutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen. Stockholms universitet

  Författare :Gunnel Kardemark; Margareta Bjurklo; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; Qualification; competence; improvement of competence; ratios; ’social tests’;

  Sammanfattning : Qualification is the competence that is required for tasks related to wage labour. Competence is all the forms of knowledge possessed by the staff as well as their personal abilities. When qualification is related to competence, possible competence deficiencies become apparent. LÄS MER