Sökning: "Stockholms Universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 10353 avhandlingar innehållade orden Stockholms Universitet..

 1. 1. Stockholms stadsland : om förändringsprocesser i en storstads ytterområden

  Författare :Jan Nyström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stadsplanering; Stockholm; Stadsbyggnadshistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stockholms hamn 1909-1939 : näringsliv och politik i samverkan

  Författare :Inger Ström-Billing; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholms hamn; Hamnväsen; historia; Sverige; Stockholm; 1910-talet; 1918-1939 mellankrigstiden ; Näringsliv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Borgare och byråkrater : omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599-1637

  Författare :Lars Ericson Wolke; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stockholms trafikledsutbyggnad : Förändrade förutsättningar för beslut och implementering 1960-1975

  Författare :Rikard Skårfors; Arne Kaijser; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Planning; decision-making; implementation; interest groups arterial roads; Stockholm; Sweden; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the functioning of and chances in the planning, decision- making and implementation processes concerning investments in main arterial roads in Stockholm, Sweden, during the post-World war II era, but with emphasis on the period between 1960 and 1975. In the late 1950's and early 1960's, traffic route plans presented a network of high-capacity traffic routes of highway class, including a ring of arterial roads around the inner city of Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Johan Eberhard Carlberg : Stockholms stads arkitekt 1727-1773

  Författare :Henrik Ahnlund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Carlberg; Johan Eberhard; 1683-1773; Arkitekter-- Sverige -- 1700-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER