Advancing Bioenergy in Europe: Exploring bioenergy systems and socio-political issues

Detta är en avhandling från KFS AB

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Detta är en avhandling om bioenergi (eller biomassa som används för produktion av värme, el eller som drivmedel), om dess betydande potential och viktiga alternativ. Biomassa kan ses som solenergi som fångats genom fotosyntes och lagrats i växande biomassa. Men bra förutsättningar kan bioenergi starkt bidra till minskad klimatpåverkan, ökad förbättrad försörjningstrygghet, bevarandet och stabilt jord- och skogsbruk, industriell tillväxt och ökad export. Möjligheterna att nyttja bioenergi i Europa är stora, många omvandlingsteknologier finns tillgängliga och såväl EU som dess medlemsstater har infört gynnande regelverk. Likväl förväntas inte EU nå sina egna mål för bioenergianvändning. Avhandlingen undersöker socio-politiska aspekter kring introduktionen av bioenergisystem i Europa. Syftet är att utveckla förståelse av vad som driver och hindrar denna utveckling och av hur olika politiska beslut stödjer eller stör utvecklingen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)