Structure, function and stability of azurin and proton-translocating transhydrogenase. Studies with recombinant and affinity-purified proteins

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.