Development of transgenic Arabidopsis thaliana and Daucus carota plant producing the p24 capsid protein from HIV-1 subtype C for the use as an edible plant-based vaccine model

Detta är en avhandling från Örebro

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.