Sökning: "Internationell rättslig hjälp i brottmål"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Internationell rättslig hjälp i brottmål.

  1. 1. Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU : Effektivitet v. rättssäkerhet

    Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

    Författare :Malin Thunberg Schunke; Uppsala universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal law; Straffrätt; Internationell rättslig hjälp i brottmål; Internationell straffrätt; Internationell straffprocessrätt; Internationellt samarbete i brottmål; Internationellt straffrättsligt samarbete; Internationell rättslig hjälp och EU; Internationellt straffrättsligt samarbete och mänskliga rättigheter; LAW JURISPRUDENCE Criminal law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Straffrätt;

    Sammanfattning : This is a thesis in criminal law that deals with questions concerning international judicial cooperation in criminal matters. The point of departure is the 1959 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. LÄS MER