Sökning: "solid waste management SWM schemes"

Hittade 1 avhandling innehållade orden solid waste management SWM schemes.

  1. 1. Solid waste management based on cost-benefit analysis using the WAMED model

    Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

    Författare :Viacheslav Mutavchi; Jan Stenis; William Hogland; Torleif Bramryd; [2012]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic models; economic incentives; solid waste management SWM schemes; baling economics; municipal solid waste MSW management; ecological– economic efficiency ECO-EE ; cost-benefit analysis CBA ; full cost accounting FCA analysis; the WAMED model; the COSTBUSTER model; the EUROPE model.; Environmental technology; Miljöteknik; Business administration; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Efficient waste management enables the protection of human health, reducing environmental pollution, saving of natural resources, and achieving sustainable and profitable management of energy. In many countries, the general guidelines for waste management are set by national or local waste management plans. LÄS MER