Sökning: "Emma Hansson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Emma Hansson.

 1. 1. Liposuction in Dercum's disease. Clinical studies regarding Dercum's disease and the effect of liposuction

  Detta är en avhandling från Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Författare :Emma Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dercum s disease; Liposuction; Plastic surgery; Chronic pain; Sensitivity; Neuropeptides; Adipose tissue histology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dercums sjukdom är ovanlig sjukdom som kännetecknas av uttalad kronisk smärta (>3 månader) i fettväven, kombinerad med övervikt och ett antal mer diffusa associerade symptom, såsom trötthet och allmän sjukdomskänsla. Orsaken till sjukdomen är okänd. LÄS MER

 2. 2. Optionsprogram för anställda en studie av svenska börsföretag

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Hansson; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optionsprogram; Personaloptioner; Incitamentsprogram; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : An important strategic question for companies today is how to recruit, motivate and retain employees. It is becoming more important to consider the incentive programs in the valuation process of companies. Recent studies show that employee stock option plans are more commonly used in Swedish companies than earlier. LÄS MER

 3. 3. Platelet Inhibition and Bleeding Complications in Cardiac Surgery Patients - Clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma C. Hansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute coronary syndrome; Bleeding complications; Cardiac surgery; Platelet aggregation inhibitors; Platelet transfusion;

  Sammanfattning : BACKGROUND AND OBJECTIVE Dual antiplatelet therapy (DAPT) with acetylsalicylic acid and a P2Y12 inhibitor (clopidogrel, ticagrelor, or prasugrel) reduces thrombotic events in patients with acute coronary syndrome (ACS), but it is also associated with an increased risk of bleeding complications. The aim of this project was to investigate the prevalence and effects of platelet inhibition in the context of cardiac surgery, the bleeding problems that may occur, and treatment of bleeding complications. LÄS MER

 4. 4. Pharmacometric Models for Biomarkers, Side Effects and Efficacy in Anticancer Drug Therapy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Emma K. Hansson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacokinetics; Pharmacodynamics; Oncology; Febrile Neutropenia; GIST; Sunitinib; PHARMACY; FARMACI; Pharmacokinetics and Drug Therapy; Farmakokinetik och läkemedelsterapi;

  Sammanfattning : New approaches quantifying the effect of treatment are needed in oncology to improve the drug development process and to enable treatment optimization for existing therapies. This thesis focuses on the development of pharmacometric models for biomarkers, side effects and efficacy in order to identify predictors of clinical response in anti-cancer drug therapy. LÄS MER