Sökning: "self-selective screening"

Hittade 1 avhandling innehållade orden self-selective screening.

  1. 1. Improving the prevention of sexually transmitted infections (STIs) a study using Chlamydia trachomatis as a model infection

    Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

    Författare :Daniel Novak; Roger Karlsson; Berit Andersen; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; STI; Prevention; Chlamydia; Postal screening; cost effective; condom; Internet; self-selective screening; Folkhälsomedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; Family Medicine; allmänmedicin;

    Sammanfattning : Despite the current preventive strategies sexually transmitted infections (STIs) are rising. This thesis presents a model with the aim of improving the prevention of STIs. Chlamydia being the most common STI in Sweden serves as a model infection.The presented model is based on five performed studies. LÄS MER