Sökning: "organisationskultur och normer"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden organisationskultur och normer.

 1. 1. Arbetstidens symbolvärde om historisk kontinuitet och förändring i synen på arbetstid samt normers inverkan på arbetstidens gestaltning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Calle Rosengren; KTH.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Working time; working life; organizational culture and social norms; Arbetstid; arbetsliv; organisationskultur och normer; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; Humanities Social Sciences; Organizational culture;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i frågan om vad som händer med arbetstiden i de delar av arbetsmarknaden där innehållet i produktionen blir mer kunskapsintensivt? Kunskapsproduktion som i mycket utgår från kreativitet, kunskapsutveckling och kommunikation, processer som är svåra att kontrollera och tidfästa. Tillsammans med framväxten av informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har utvecklingen bidragit till att de tidsliga och rumsliga dimensionerna av arbete har förändrats. LÄS MER

 2. 2. Kassakultur i förändring : Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Stina Melander; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational culture; Försäkringskassan; the Swedish Social Insurance Agency; social insurance; merger; public servant; public administration.;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur Försäkringskassans organisationskultur har förändrats. Mer specifikt är syftet att fånga förändringarna i Försäkringskassans organisationskultur genom att studera tjänstemännens relationer, reaktioner och handlingsstrategier över tid. LÄS MER