Sökning: "Stina Melander"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Stina Melander.

 1. 1. Kassakultur i förändring : Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan

  Författare :Stina Melander; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational culture; Försäkringskassan; the Swedish Social Insurance Agency; social insurance; merger; public servant; public administration.;

  Sammanfattning : In 2005, The Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan), was reformed from being local county authorities to a nationalized and integrated organization. The aim of this thesis is to describe how Försäkringskassan’s organizational culture has changed. LÄS MER

 2. 2. Factors influencing transferrin receptor-mediated brain delivery : Evaluating preclinical antibody-based proteins for PET imaging in Alzheimer’s disease

  Författare :Rebecca Faresjö Melander; Stina Syvänen; Dag Sehlin; Robert Thorne; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; brain delivery; bispecific antibody; transferrin receptor; Alzheimer s Disease; amyloid-beta; aging; single domain antibody; PET; Biofarmaci; Biopharmaceutics; Neurology; Neurologi; Molekylär medicin; Molecular Medicine; Biofarmaci; Biopharmaceutics;

  Sammanfattning : Antibody-based proteins targeting amyloid-beta (Aβ) could be used as radioligands in positron emission tomography (PET) to study Alzheimer’s disease (AD) pathology in the living brain. The prospective advantages of antibody-based PET are to detect pathology earlier, with higher sensitivity, and to evaluate treatment effects of emerging immunotherapies against Aβ. LÄS MER