Sökning: "multichannel"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade ordet multichannel.

 1. 1. Speech Signal Extraction A Multichannel Approach

  Detta är en avhandling från Printed by Lund University, Reprocentralen

  Författare :Nedelko Grbic; Blekinge Tekniska Högskola.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Speech Enhancement; Blind signal separation; Echo control; Adaptive systems;

  Sammanfattning : In speech signal extraction the aim is to extract human speech in a physical environment by using microphones. In any real world environment there are many disturbance sources that cause unwanted sound pressure, which in turn may degrade the comprehension of the speech at the microphones. LÄS MER

 2. 2. Multichannel Audio Signal Processing : Room Correction and Sound Perception

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Adrian Bahne; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Audio signal processing; multichannel sound reproduction; equalizers; human sound perception; room correction; Electrical Engineering with specialization in Signal Processing; Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling;

  Sammanfattning : This thesis concerns and combines multichannel sound reproduction, digital room correction, audio signal processing, and human sound perception. It investigates perceived sound quality and new methods to improve timbral and spatial fidelity of loudspeaker-based multichannel sound reproduction in reverberant environments. LÄS MER

 3. 3. Application of the SASW-technique in geotechnical in-situ testing

  Detta är en avhandling från Mats Svensson, Geotechnology, Box 118, 221 00 LUND

  Författare :Mats Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; teknisk geologi; Hydrogeologi; Spectral Analysis of Surface Waves; shear modulus; SASW; multichannel; inversion; Gmax; teknisk geografi; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; geographical and geological engineering; Hydrogeology; Civil engineering; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med syftet att utvärdera tillämpbarheten av den ytvågsseismiska tekniken Spectral Analysis of Surface Waves (SASW), vilken används för bestämning av skjuvmodulen (Gmax), har fyra olika tillämpningsområden studerats. De fyra områdena har varit lokaler med naturliga jordförhållanden, lokaler där enbart icke-förstörande metoder normalt är möjliga att använda, test av vägbank och användning mångkanalsteknik. LÄS MER

 4. 4. Selfish Dynamic Spectrum Access in Multichannel Wireless Networks Complete and incomplete information analysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ali Özyagci; KTH.; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Game theory; Multichannel random access; Bayesian game; Nash equilibrium Heterogeneous channels; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : The increasing popularity and widespread deployment of wireless data systems fuel the increasing demand for more spectrum. On the other hand, various studies measuring spectrum utilization show that there is a huge variation in spectrum utilization at different times and locations. LÄS MER

 5. 5. Mobile Satellite Broadcast and Multichannel Communications analysis and design

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Cristoff Martin; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signalbehandling; communications; satellite broadcast; mobile; MIMO; asymptotic analysis; spatial multiplexing; Signalbehandling; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling;

  Sammanfattning : In this thesis, analytical analysis and design techniques for wireless communications with diversity are studied. The impact of impairments such as correlated fading is analyzed using statistical models. Countermeasures designed to overcome, or even exploit, such effects are proposed and examined. LÄS MER