Sökning: "marie hedberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden marie hedberg.

  1. 1. Idrotten sätter agendan En studie av Riksidrottsgymasietränares handlande utifrån sitt dubbla uppdrag

    Detta är en avhandling från Göteborg : Kompendiet

    Författare :Marie Hedberg; Linnéuniversitetet.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coaches; community of practice; competence; new institutional theory; Idrottsvetenskap; Sport Science;

    Sammanfattning : This study aims to describe and analyse the actions of the school coaches at the National sport upper secondary schools in light of the conditions that govern and shape the activities at those schools.The theoretical standpoints are based on Lave and Wengers' (1991) theoretical concept community of practice, and as an explanatory theoretical framework Scott's (2008) interpretation of new institutional theory is used. LÄS MER