Sökning: "hyresbostäder"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet hyresbostäder.

  1. 1. The effect of competition and ownership policies on the housing market

    Författare :Mikael Atterhög; Hans Lind; Bengt Turner; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Environmental engineering and architecture; Competition; housing companies; public housing; rental housing; tenure forms; privatization; Konkurrens; privat bostadsföretag; allmännyttigt bostadsföretag; upplåtelseform; privatisering; statliga medel; Sverige; internationell; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

    Sammanfattning : This dissertation consists of five studies presented in seven essays. The overall objectives are to investigate the extent and consequences of competition on the rental housing market as well as the importance of national government policies for the substitute good, i.e. owner-occupied housing. LÄS MER