Sökning: "förtingligande"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet förtingligande.

  1. 1. Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori

    Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

    Författare :Anders Ramsay; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Sociala strukturer; Social structures; Sociologi; Sociology; kulturindustri; förtingligande; Frankfurtskolan; Ontologi;

    Sammanfattning : This dissertation consists of a collection of previously published or otherwise presented essays dealing with the philosophical, sociological and aesthetic writings of Theodor W. Adorno (1903-1969). The title of the dissertation is intended to cover a common programmatic theme running through Adorno's writings. LÄS MER