Sökning: "förtingligande"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet förtingligande.

  1. 1. Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori

    Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

    Författare :Anders Ramsay; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Sociala strukturer; Social structures; Sociologi; Sociology; kulturindustri; förtingligande; Frankfurtskolan; Ontologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av en samling tidigare publicerade eller på annat sätt presenterade artiklar som behandlar Theodor W. Adornos (1903-1969) filosofiska, sociologiska och estetiska författarskap. LÄS MER