Sökning: "förluster vid värmeåtervinning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden förluster vid värmeåtervinning.

  1. 1. Exhaust Heat Utilisation and Losses in Internal Combustion Engines with Focus on the Gas Exchange System

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Habib Aghaali; KTH.; [2014]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Turbocharger; heat transfer; heat loss; exhaust heat utilisation; waste heat recovery; turbocompound; divided exhaust period; internal combustion engine; gas exchange; pumping loss; variable valve timing; WHR; DEP; Turbo; värmeöverföring; värmeförluster; avgasvärme utnyttjande; förluster vid värmeåtervinning; turbocompound; delad avgasperiod; förbränningsmotor; gasväxling; pumpningsförlust; variabla ventiltider; WHR; DEP; Farkostteknik; Vehicle and Maritime Engineering; Energiteknik; Energy Technology;

    Sammanfattning : Exhaust gas energy recovery should be considered in improving fuel economy of internal combustion engines. A large portion of fuel energy is wasted through the exhaust of internal combustion engines. Turbocharger and turbocompound can, however, recover part of this wasted heat. LÄS MER