Sökning: "1862-1944"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet 1862-1944.

 1. 1. Hans Larsson om poesi : en analys av hans estetik

  Författare :Reidar Ekner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Larsson; Hans; 1862-1944;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det intuitiva livet : Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid

  Författare :Gunnar Matti; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; intuition; discursion; art science; Ola Hansson; division unity; opposites; philosophy of life; organicism; rationality irrationality; logic; mysticism; Henri Bergson; social advancement; identity; utopia; home; community; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This study concerns the Swedish philosopher, Hans Larsson (1862-1944), who was also known as a writer, educator and cultural figure. The book concentrates on Larsson's philosophy of intuition, which is of central importance in his thinking as a whole. LÄS MER