Sökning: "authoritative steering"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden authoritative steering.

 1. 1. Governing Decarbonisation : The State and the New Politics of Climate Change

  Författare :Roger Hildingsson; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate politics; the environmental state; decarbonisation; low-carbon transition; energy transformation; authoritative steering; enabling; orchestrating; Sweden;

  Sammanfattning : This dissertation examines the “new climate politics of decarbonisation” and the role of the state as a site for progressive climate action. This new politics concerns transformative social change aimed at moving society away from its current dependence on fossil carbon energy. LÄS MER

 2. 2. Välfärdsektorn, en arena för makt och motstånd : Studier av sjukvård och hemtjänst

  Författare :Mona Andersson; Ulf Johanson; Erik Bjurström; Matti Skoog; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aktör; struktur; ekonomistyrning; förändring; beställar-utförarmodell; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Today there is a growing interest in research on concrete practice within organizations, which has implications for the understanding of how performance management works. New control ideals are often introduced in an organizational and socially embedded practice, where taken for granted assumptions about what is right and wrong or good and bad actions are already established. LÄS MER