Sökning: "Tuve Skånberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tuve Skånberg.

  1. 1. Glömda gudstecken : från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken

    Författare :Tuve Skånberg; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; signature; Egyptian papyri; baptismal liturgy; Chi Rho monogram; Christogram; Omega; Alpha; Christian symbols; Homeyer; bomärken; Marques de Propriété; Hofmarken; Hausmarken; identification marks; ownership marks; personal marks; Merchant Marks; identity marks; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

    Sammanfattning : The pioneering academic research on Merchant Marks (also known as identity marks, personal marks, ownership marks, identification marks, Hausmarken, Hofmarken, Marques de Propriété, bomärken) was done by professor Homeyer (1870). Since 1870 there has been an ongoing debate among scholars whether Merchant Marks are simply formed by chance and coincidence, as stated by Rehnberg (1938, 1951), Scheffer (1957) and Nahlén (1992) or whether they are variations of Christian symbols, especially the cross, as stated by Sisson (1929) and Stevenson (1954). LÄS MER