Sökning: "Torsten Åkesson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Torsten Åkesson.

  1. 1. A study of pp and p̄p interactions at the CERN intersecting storage rings

    Författare :Torsten Åkesson; [1983]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1983:Åkesson;

    Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER