Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Role of ß-catenin and Leukotriene in Colon Cancer Progression

    Författare :Tavga Salim; Malmö Cellpatologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LTD4; β-catenin; E-cadherin; GSK-3β; inflammation; colorectal cancer;

    Sammanfattning : Abstract Colorectal cancer is the third most common cancer worldwide. Deregulation of Wnt/β-catenin signalling pathway is an early hallmark of colon cancer. Were nuclear accumulation of β-catenin is a marker of activated canonical Wnt/β-catenin signaling. One of the risk factors for development of colon cancer is inflammatory bowel disease. LÄS MER