Sökning: "Sven Cnattingius"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Sven Cnattingius.

 1. 1. Screening for intrauterine growth retardation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven Cnattingius; [1984]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Quarta Iliadis homericæ rhapsodia, græce et svetice. Quam ... præside mag. Johanne Tranér, ... p. p. Sveno Andr. Cnattingius, Ostrogothus. In audit. Gustaviano die XI Dec. MDCCCXV. H. A. M. S., p. 5

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Zeipel et Palmblad regiæ academiæ typographi

  Författare :Johan Vindician Tranér; Sven Andr. Cnattingius; Johan Vindician Tranér; [1815]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Birth-characteristics, hospitalisations, and childbearing Epidemiological studies based on Swedish register data

  Detta är en avhandling från Institutionen för molekylär och klinisk medicin

  Författare :Katarina Ekholm Selling; Gunilla Sydsjö; John Carstensen; Orvar Finnström; Sven Cnattingius; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Birth rate; Cohort studies; Epidemiology; Hospitalisation; Morbidity; Preterm infant; Reproduction; Small-for-gestational-age infant; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : In the past decades there has been an improvement in the medical treatment of children born preterm or with reduced foetal growth. This has resulted in a much higher survival rate of these children, but also in a higher number of surviving children with chronic conditions. LÄS MER

 4. 4. Epidemiological Studies of Preeclampsia Maternal & Offspring Perspectives 

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jóhanna Gunnarsdóttir; Anna-Karin Wikström; Sven Cnattingius; Ulf Högberg; Alexander Smárason; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Placental dysfunction; blood pressure; small-for-gestational-age; fetal growth restriction; intrauterine; prenatal exposure; postnatal height gain; linear growth;

  Sammanfattning : Preeclampsia is a placental-related disorder characterized by generalized endothelial activation. Vascular predisposition is associated with the occurrence of preeclampsia and the recurrence risk is substantial. LÄS MER