Sökning: "Sofi Tagesson Sonesson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sofi Tagesson Sonesson.

  1. 1. Dynamic knee stability after anterior cruciate ligament injury Emphasis on rehabilitation

    Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och hälsa

    Författare :Sofi Tagesson (Sonesson); Joanna Kvist; Birgitta Öberg; Suzanne Werner; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rehabilitation; anterior cruciate ligament; knee joint; joint instability; muscle strength; electromyography; ACL reconstruction; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Physiotherapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Sjukgymnastik fysioterapi;

    Sammanfattning : Anterior cruciate ligament injury leads to increased sagittal tibial translation, and perceptions of instability and low confidence in the knee joint are common. Many patients have remaining problems despite treatment and are forced to lower their activity level and prematurely end their career in sports. LÄS MER