Sökning: "Mikael Stenkula"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mikael Stenkula.

 1. 1. Essays on Network Effects and Money

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Mikael Stenkula; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic policy; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic theory; econometrics; Economics; network externality; network effect; Euro; EMU; monetary union; parallel currencies; monetary reforms; monetary systems; money; Currency; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av fyra separata artiklar. Den gemensamma nämnaren för alla artiklarna är att de behandlar pengar och nätverkseffekter. En vara med nätverkseffekter är en vara där nyttan av varan är beroende av hur många andra individer som använder sig av varan. LÄS MER

 2. 2. Two Essays on Network Effects and Money

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Mikael Stenkula; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER