Sökning: "Johan lyth"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Johan lyth.

 1. 1. Dissertatio de usu observationum meteorologicarum oeconomico; Cujus part. poster. continuat. primam ... publico examini deferunt mag. Johan. Jac. Hedrén ... et Henricus Lyth gothlandus. In audit. Gust. maj. die 11 decemb. 1800., P. 2, cont. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litt. Joh. Fred. Edman, reg. acad. typogr

  Författare :Johan Jacob Hedrén; Henrik Lyth; Johan Jacob Hedrén; [1800]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Quo successu Davidicos hymnos imitatus sit Muhammed, ... disserunt mag. Henricus Lyth, stip. reg. et Johannes Ericus Sabelli stip. Nessel. Fenno. In audit. Gust. die I april MDCCCVII., P. 2

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Henrik Lyth; Johan Eric Sabelli; Henrik Lyth; [1807]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio philosophica, quæstionem: an detur bellum utrimque justum, proponens, quam, ... præside ... Johanne Ihre, ... pro gradu, publicæ censuræ submittit Thomas Laur. Lyth, Gothlandys. In Audit. Carol. Maj. d. III. Junii, anni MDCCLVIII. H. A. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Excud. L. M. Höjer, Reg. Acad. Typogr

  Författare :Johan Ihre; Thomas Laur. Lyth; Johan Ihre; [1758]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio gradualis, sistens indolem historiæ naturalis in genere, quam, suffrag. ampliss. ordin. philosoph. in regia academia Upsaliensi, præside ... Joh. Gotsch. Wallerio ... publico examini modeste submittit alumnus regius Laurentius Lyth. Gothlandus. In auditorio Carol. maj. d. [tomrum] Junii anni MDCCLXIV. Horis ante meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Holmiæ. Typis dir. Laurentii Salvii

  Författare :Johan Gottschalk Wallerius; Lars Lyth; Johan Gottschalk Wallerius; [1764]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Clinical-epidemiological studies on cutaneous malignant melanoma A register approach

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Lyth; John Carstensen; Christer Lindholm; Hans Starkhammar; Håkan Olsson; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Melanoma; early detection; population-based; registers; time trends; survival; prognostic factors; tumour thickness; stage at diagnosis; level of education; socioeconomic status; healthcare costs;

  Sammanfattning : The incidence of cutaneous malignant melanoma (CMM) is steadily increasing. Most of the patients have thin CMM with a good prognosis and a 5-year survival of about 90%. The prognosis is highly related to tumour thickness and clinical stage at diagnosis. LÄS MER