Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Colles' fractures : a clinical, experimental, and anatomical study

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Jörgen Kongsholm; [1987]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER