Sökning: "Olson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet Olson.

 1. 1. ASIC implementable synchronization - and detection methods for direct sequence spread spectrum wideband radio receivers

  Detta är en avhandling från Institutionen för elektronisk systemkonstruktion

  Författare :Henrik Olson; KTH.; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Object-plasma interaction in the vicinity of Enceladus

  Detta är en avhandling från Institutionen för elektronisk systemkonstruktion

  Författare :Jonas Olson; KTH.; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :     The Cassini spacecraft orbits Saturn since 2004, carrying a multitude of instruments for studies of the plasma environment around the planet as well as the constituents of the ring system. Of particular interest to the present thesis is the large E ring, which consists mainly of water ice grains, smaller than a few micrometres, referred to as dust. LÄS MER

 3. 3. Från nationsbyggare till global marknadsnomad Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Olson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish education policy; 1990s; society centered; consumer oriented; citizenship; citizen roles; nation-orientation; globalization-orientation; ”we” identity; nomad; Svensk utbildningspolitik; 1990-talet; samhällscentrerat; konsumentorienterat; medborgarskap; medborgarroller; nationsorientering; globaliseringsorientering; vi-identitet; nomad; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är intresset riktat mot svensk utbildningspolitik och medborgarskap. I tider av globalisering, och med ett etablerat svenskt medlemskap i Europeiska unionen, har det nationella policyskapandet kring utbildningens medborgardanande funktion hamnat under ökat tryck. LÄS MER

 4. 4. Taken for Granted The Construction of Order in the Process of Library Management System Decision Making

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Nasrine Olson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; library management systems; system selection process; decision making; methodological symmetry; duality of structure; conceptual order; social order; Library Management Systems; System Selection Process within Libraries; Library System Procurement process; Consequences of Decision Making; Methodological Symmetry; Duality of Structure in Decision Making Process; Construction of Conceptual Order; Construction of Social Order;

  Sammanfattning : This thesis is an empirically based, theoretical discussion of the process of decision making in relation to Library Management Systems (LMS). Although the conceptualization of the LMS decision process in rational terms, common in many LMS selection models, may be useful in different respects, here the process is viewed from a social constructivist stance. LÄS MER

 5. 5. Neolithic Fisheries Osteoarchaeology of Fish Remains in the Baltic Sea Region

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Carina Olson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Neolithic fisheries; local and regional ecosystems; species variation; burnt and unburnt bones; representativeness; contextual quantification; fishing technology; spatial patterns; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; osteoarkeologi; Osteoarchaeology;

  Sammanfattning : The variety of fish species found at the archaeological sites indicates the exploitation of local and regional ecosystems. The focus of the fisheries varies from site to site. The study is based on the analyses of faunal materials from 10 archaeological sites from Eastern Middle Sweden, Gotland, and Åland dating to approximately 3800 – 1850 B.C. LÄS MER