Sökning: "Häktning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Häktning.

 1. 1. Straffprocessuella tvångsmedel : gripande, anhållande och häktning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Kerstin Nordlöf; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Straffprocessuella tvångsmedel; gripande; anhållande; häktning; Legal Science; Rättsvetenskap; Means of compulsion; seizure; arrest; remand in custody;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Häktad eller omedelbart omhändertagen? en studie om akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Lupita Svensson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unga lagöverträdare; akuta frihetsberövanden; häktning; omedelbart omhändertagande; normrationell; målrationell; repression; behandling; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis deals with the question of how Swedish society responds when juveniles commit crimes. The focus is social work co-operating with the legal system and the interaction between these two. LÄS MER

 3. 3. Häktad eller omedelbart omhändertagen? : En studie om akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare

  Detta är en avhandling från Stockholms universitet

  Författare :Lupita Svensson; [2006-06-07]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Häktning; unga lagöverträdare; Omedelbart omhändertagande; frihestberövande;

  Sammanfattning : This thesis deals with the question of how Swedish society responds when juveniles commit crimes. The concepts “treatment”/”goal-rational decision- making” and “correction”/ “norm-rational decision-making” is used to illustrate either the social services’ or the police/attorneys’ work. LÄS MER