Sökning: "Gunilla Fredriksson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gunilla Fredriksson.

 1. 1. Integration förskola, skola, fritidshem : utopi och verklighet : ett försök att skapa en annorlunda skola i en traditionell miljö

  Författare :Gunilla Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskolan; Grundskolan; Fritidshem; Samarbete; Förskolepedagogik;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the prerequisities for integrating preschool, primary school and leisure time centres and also prerequisities for parent cooperation. It is built on two case studies. LÄS MER

 2. 2. Modernising ecodesign : ecodesign for innovative solutions

  Författare :Gunilla Ölundh; Hasse Fredriksson; Peter Schumacher; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ecodesign; design for environment; product development; integrated solutions; product service systems; Manufacturing engineering; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : The focus of environmental work in manufacturing companies has increasingly shifted from end-of-pipe solutions to the environmental performance of products and services. The product development process is central to creating value for customers. LÄS MER