Sökning: "Förskolepedagogik"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Förskolepedagogik.

 1. 1. De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården

  Författare :Carina Berkhuizen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; interaction; physical; environment; preschool; yard; pedagogue; pedagogues; youngest; children; actors; opportunities; child; Sweden; socio-cultural; perspective; ecological; environmental; psychology; segment; artefact; artefacts; context; 1-3 years; förskola; förskolegård; de yngsta barnen; 1-3 år; samspel; interaktion; pedagog; miljöpsykologi; sociokulturellt perspektiv; ekologisk psykologi; samspelsstråk; samspelsknutpunkt; pedagogik; förskolepedagogik; språk; möjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integration förskola, skola, fritidshem : utopi och verklighet : ett försök att skapa en annorlunda skola i en traditionell miljö

  Författare :Gunilla Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskolan; Grundskolan; Fritidshem; Samarbete; Förskolepedagogik;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the prerequisities for integrating preschool, primary school and leisure time centres and also prerequisities for parent cooperation. It is built on two case studies. LÄS MER

 3. 3. Lekens pedagogiska möjligheter : en analys av barns lek på daghem utifrån Jean Piagets teori

  Författare :Boel Jorup; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eaz Piaget; Jean; Förskolepedagogik; Barnpsykologi; Piagetteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Play, Culture and Learning : Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

  Författare :Robin Samuelsson; Per Ledin; Stina Hållsten; Karin Aronsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER