Sökning: "lärande process"

Visar resultat 1 - 5 av 321 avhandlingar innehållade orden lärande process.

 1. 1. Utbildningens betydelse för lärande : förskollärarstuderandes tankar om sitt eget lärande

  Författare :Tatiana Jak Peterson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; competence; learning process; preschool teacher; attitude; critical incidents; Pedagogisk psykologi; inlärning; förskollärarutbildning; högskolan; lärande; attityder;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse leaming processes in a group of preschool students. My questions was; what do preschool students think about preschool teachers' attitude regarding meals? Do their attitudes and descriptions change during the time of education and if so, which are the contributory causes to this change?The investigation has a qualitative approach where ten students were interviewed on two different occasions with two years in between. LÄS MER

 2. 2. Lärande av yrkesidentiteter : en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  Författare :Camilla Thunborg; Per-Erik Ellström; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; occupational identity; profession; health care services; physicians; nurses; assistant nurses; Lärande; yrkesidentitet; profession; hälso- och sjukvård; läkare; sjuksköterskor; undersköterskor; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with the learning of occupational identities in health care and medical services. The aim is to increase the knowledge of what characterizes occupational identities how these are learnt, and what potential driving forces exist that can contribute to the development of both occupational identities and health care activities. LÄS MER

 3. 3. Grundskoleelevers design i lärande : En studie om lärprocesser i programmering

  Författare :Maria Sparf; Susanne Kreitz-Sandberg; Håkan Löfgren; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; approach; engagement; design for learning; computational thinking; science centre; programmering; tillvägagångssätt; engagemang; design för lärande; datalogiskt tänkande; science center;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the knowledge about how pupils design their learning in programming. It is mainly the learning process, how pupils deal with problems in programming and how they become, are and remain engaged in the tasks, which is of interest. LÄS MER

 4. 4. Opening the black box of mathematics teachers’ professional growth : a study of the process of teacher learning

  Författare :Sara Engvall; Magnus Österholm; Christina Ottander; Björn Palmberg; Hanna Palmér; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher learning; professional growth; professional development program; formative assessment; motivation; mathematics teachers; secondary school teachers; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : There is a lot of research done on professional development programs for teachers, especially with a focus on different characteristics of the program and whether it makes teachers change their teaching practice to such an extent that it enhances student achievement. However, there is not much research done on the learning process. LÄS MER

 5. 5. Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet : förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse

  Författare :Cecilia Lindblom; Agneta Hörnell; Inger Erixon Arreman; Päivi Palojoki; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärande; ramfaktorer; grundskola; hem- och konsumentkunskap; Kostvetenskap; Food and Nutrition;

  Sammanfattning : Background People are faced with a variety of consumer choices every day. If they do not have adequate and appropriate knowledge their choices create a greater risk of negative effects for the environment and the economy, and also for the individual's personal health and economic circumstances. LÄS MER