Sökning: "Fredrik Gregorius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fredrik Gregorius.

  1. 1. Modern asatro : att konstruera etnisk och kulturell identitet

    Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

    Författare :Fredrik Gregorius; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish culture; New Religious Movements; Old Norse religion; secularisation; ethnocentrism; neopaganism; identity studies; Asatru; ethnicity; Vikings; Runes; Magic; Nationalism;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to examine contemporary followers of Asatru in Sweden. Central to the study is the way Asatru today can be seen as an ethnic religion. LÄS MER