Sökning: "Erik Gustafsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Erik Gustafsson.

 1. 1. Studies on regulatory networks governing virulence gene transcription in Staphylococcus aureus

  Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

  Författare :Erik Gustafsson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Naturvetenskap; Natural sciences;

  Sammanfattning : Staphylococcus aureus pathogenicity is dependent on the coordinated action of a number of virulence factors and the expression of these virulence factors is determined by several global regulators. The main regulator seems to be agr but there are several additional regulators (mostly sarA homologues) involved that mainly act downstream of agr. LÄS MER

 2. 2. Optimization of Castings by using Surrogate Models

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

  Författare :Erik Gustafsson; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Response Surface Methodology RSM ; Residual Stresses; Castings; TECHNOLOGY Engineering mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik;

  Sammanfattning : In this thesis structural optimization of castings and thermomechanical analysis of castings are studied.In paper I an optimization algorithm is created by using Matlab. The algorithm is linked to the commercial FE solver Abaqus by using Python script. LÄS MER

 3. 3. The Baltic Sea marine system - human impact and natural variations

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

  Författare :Erik Gustafsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Baltic Sea; modelling; salinity; oxygen; nutrients; eutrophication; acidification; climate;

  Sammanfattning : The environmental state of the Baltic Sea system is influenced by both natural and anthropogenic factors. Water exchange with the adjacent ocean and within the system depend on large-scale atmospheric circulation and properties of the straits separating the different sub-basins. LÄS MER

 4. 4. Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörverksamheten : till frågan om högreståndsväckelsen och friförsamlingsrörelsen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Erik Gustafsson; Uppsala universitet.; [1963]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Church history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER