Sökning: "millimeter wave"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade orden millimeter wave.

 1. 1. Millimeter-wave Networking Fundamental Limits, Scalable Algorithms, and Design Insights

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hossein Shokri-Ghadikolaei; KTH.; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The current demands for extremely high data rate wireless services and the spectrum scarcity at the sub-6 GHz bands are forcefully motivating the use of the millimeter-wave (mmWave) frequencies. The main characteristics of mmWave communications are severe attenuation, sparse-scattering environment, huge bandwidth, vulnerability to obstacles and antenna misalignment, massive beamforming, and possible noise-limited operation. LÄS MER

 2. 2. Millimeter-Wave Photonics: Signal Sources and Transmission Links

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andreas Wiberg; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; microwave photonics; mm-wave generation; radio over fiber; photonic frequency multiplication; millimeter-wave photonics; millimeter-waves; millimeter-wave communication system;

  Sammanfattning : With the use of higher and higher frequencies in a number of current and future wireless millimeter-wave applications it is beneficial to use photonics for several reasons. The use of optical fibers is an advantageous way to transport millimeter-waves in terms of loss, mechanical flexibility, weight, and insensitivity to electromagnetic interference. LÄS MER

 3. 3. Millimeter and Sub-Millimeter Wave Integrated Active Frequency Down-Converters

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yu Yan; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; 145 GHz; self-oscillating mixer; mixer; conversion gain; millimeter wave; radar; mHEMT; noise figure; monolithic; sub-millimeter wave; InP; THz; resistive mixer; Gilbert mixer; DHBT; SiGe; 340 GHz; 220 GHz; FMCW; transconductance mixer; BiCMOS; transceiver; harmonic; GaAs;

  Sammanfattning : In recent years, the increasing amount of data transmission, the need for automotiveradars, and standoff imaging for security applications are the main factors that accelerateresearch in the millimeter and sub-millimeter wave frequency ranges. The semiconductorindustries have continuously developed their processes, which have opened upopportunities for manufacturing monolithically integrated circuits up to a few hundredGHz, based on transistor technologies. LÄS MER

 4. 4. Millimeter-Wave Impulse Radio

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mats Ärlelid; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Compound semiconductor; resonant tunneling diode; ultra wideband; 60 GHz; on-off keying; transmitter; receiver; and super-regenerative oscillator;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Trådlösa system som använder elektromagnetisk strålning, även kallat radio kort och gott, har fått ett enormt genomslag i våra liv. Radio används överallt: telefoni, GPS, mobilt bredband och TV är tillämpningar som vi som privatpersoner lätt kommer i kontakt med men även till radar, magnetisk resonanstomografi och andra avbildande system. LÄS MER

 5. 5. Micro- and Millimeter Wave CMOS Beamforming Receivers

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andreas Axholt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; beamforming; CMOS; front-end; microwave; millimeter wave; phase-locked loop; phased-array;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det tillgängliga frekvensutrymmet i trådlösa kommunikationssystem, så som trådlösa datornätverk, är mycket begränsat. Detta tillsammans med den ökande trafikmängden skapar problem. Nya möjligheter finns dock i och med att det finns stora mängder bandbredd som är licensfri för användning. LÄS MER