Sökning: "Anna-lena Haraldsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anna-lena Haraldsson.

 1. 1. Skapande av tid och mening : En socioexestentiellanalys

  Författare :Anna-Lena Haraldsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om människor som ökat sin fria tid. Syftet med studien är att öka förståelsen förÊvarför människor vill ha mer fri tid, vilka möjligheter de har att förverkliga denna önskan och vilka konsekvenserna blir. LÄS MER

 2. 2. Paradoxernas marknad : En studie om företagande i hemtjänsten

  Författare :Elin Vadelius; Clary Krekula; Anna-Lena Haraldsson; Gunilla Lönnbring; Roine Johansson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; home care service; elderly care; private enterprise; quasi-markets; paradoxes; hemtjänst; äldreomsorg; företagande; kvasi-marknader; paradoxer; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how individuals who run a private business in the publicly financed elderly care sector experience their conditions and opportunities as owners and managers of a business in a quasi-market.  The focus is on what happens when the home care service actor’s intentions and conceptions about how home care should be provided encounter the public realm of financing and regulation. LÄS MER