Sökning: "pedagogik avhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade orden pedagogik avhandling.

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Ambiguities and Intertwinings in Teachers' Work : Existential dimensions in the midst of experience and global trends

  Författare :Susanne Westman; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Teacher work; Teaching; School; Early childhood education; Lived experience; Existential; Philosophy of education; Intertwined relations; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was set against the background of changed expectations on education and teachers’ work in contemporary Western societies, reflecting global educational trends of standardisation and assessment moving further down the ages. The overall aim of the thesis was to explore and gain understandings of how teachers’ work is constituted. LÄS MER

 3. 3. Utbildningskultur : lärande i högre utbildning

  Författare :Oskar Gedda; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; utbildningskultur; högre utbildning; Universitetspedagogik; Praktik; Lärande; Communities of practice; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER

 4. 4. Lärares möten med sociala medier : applikationer i behov av explikationer

  Författare :Niclas Ekberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; Learning; Teaching; Multimodality; Social media; web 2.0; Education technology; Technology implementation; Technology use; School; Hermeneutics; Phenomenology; Social sciences - Education; Pedagogik; Lärande; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation has been set against the background of both existing research and teachers’ perceptions and experiences with the aim to clarify and better understand what constitutes the teacher’s encounter with social media in teaching. The theoretical starting point in hermeneutical phenomenology in accordance with Heidegger, Gadamer and Ricœur has brought with it not merely the resolve to describe the encounter’s context of meaning, but also the forward-looking striving to point out its possibilities. LÄS MER

 5. 5. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik : lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  Författare :Ylva Jannok-Nutti; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis is to describe, analyse and try to understand transformation of education in mathematics from a teacher perspective so that a Sámi perspective becomes the point of departure of the education. The thesis work was conducted as an action research project with focus on teachers' perspective on transformation and implementation of transformation activities in mathematics. LÄS MER