Sökning: "church archaeology"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden church archaeology.

 1. 1. The awakening of Christianity in Iceland : Discovery of a timber church and graveyard at Þórarinsstaðir in Seyðisfjörður

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Steinunn Kristjánsdóttir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Christianization; continuity of cult; Christianity; Paganism; stave-church; timber church; private churches; missionary churches; mission; infiltration; graves; crosses; altar stone; silver ring; coin; weight; tephro-chronology; micro-archaeology; macro-archaeology; long-term processes; metaphors; Viking Age; Early Medieval Times; Thórarinsstadhir; Iceland; Northern Europe;

  Sammanfattning : The central theme of this thesis is the Christianization of Iceland during the period from the late 10th century to the turn of the 12th century. The distinct, though similar, branches of Christianity are traced through the archaeological record, where the excavation of an Early Medieval timber church and graveyard at Thórarinsstadhir in Seydhisfjördhur is used as a basic source. LÄS MER

 2. 2. Föreställd hedendom. Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Gunnar Nordanskog; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Konsthistoria; Art history; Medeltidens historia; Medieval history; pre-Christian religion; Scandinavia; Middle Ages; Church art; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen diskuterar tidigmedeltida skandinavisk konst, främst kyrkdörrar och portaler från Sverige och Norge. Kyrkans ingång är särskilt lämplig att studera dels eftersom den markerade en gräns för det heliga rummet, dels därför att den var en viktig mötesplats i lokalsamhällena. LÄS MER

 3. 3. Den gotiske labyrint : Middelalderen og kirkerne i Danmark

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jes Wienberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gothic; Gothicization; Middle Ages; church; Denmark; Romanesque;

  Sammanfattning : The Gothic Maze focuses on the vigorous building activity among the 2,692 parish churches in medieval Denmark in the time up to the Reformation: Was this an expression of economic prosperity, increased piety, or a church in crises? Can the development be described as a transition from Romanesque to Gothic? How did the churches change? What was the economic background? Who were the benefactors? What were their motives? And what can the changes teach us about the Middle Ages as an epoch?The Gothic Maze studies the concepts of church architecture, its explanations, sources, and contexts. The dissertation emphasizes that concepts as "the Middle Ages", "Romanesque", and "Gothic" are nothing but metaphors created in modern times. LÄS MER

 4. 4. Sökandet efter en tidsanda : i spåren efter Absalon

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kristina Josefson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medeltidens historia; Medieval history; Sources; Tradition; Biography; Absalon; Individual; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag velat pröva möjligheten att teckna en bild av en enskild medeltida person och spåra hans egen tanke- och handlingsvärld genom de källor, som han lämnat efter sig. Källorna är både skriftliga och materiella (klosterkyrkan i Sorø, borgen Havn, historieskrivningen Gesta Danorum, runstenen och kyrkan i Norra Åsum och Absalons testamente). LÄS MER

 5. 5. Var går gränsen? : arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300

  Detta är en avhandling från Bohusläns museum och Västergötlands museum i Västarvet, samt Lunds universitet

  Författare :Kristina Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Västsverige; Västergötland; Bohuslän; Skara; Lödöse; Kungahälla; dateringar; gränser; administration; maktstruktur; centralmakt; medeltidsstad; kyrkor; kyrkplatser; bebyggelsestruktur; byggnadsteknik; konsumtion; produktion; runstenar; dopfuntar; gravvårdar; historia; Medeltid; arkeologi; Ancient history; Antikens och forntidens historia; Archaeology;

  Sammanfattning : The early Middle Ages saw the formation of the three Nordic kingdoms of Sweden, Norway and Denmark, and at that time the area studied here constituted a border region between them. During the same period the Church was very active in the area: a bishopric was established and a large number of churches were built. LÄS MER