Sökning: "Husby"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Husby.

 1. 1. Medin Amyloid in Human Arteries and its Association with Arterial Diseases

  Författare :Siwei Peng; Per Wstermark; Gunnar Husby; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pathology; Amyloid; Medin; Lactadherin; Aneurysm; Aortic dissection; Temporal artery; Arteritis; Giant cell; Pre-aggregation.; Patologi; Pathology; Patologi;

  Sammanfattning : Amyloid is a form of abnormal protein aggregation within the living body. Massive deposits can lead to organ failure. There is also increasing evidence that smaller pre-amyloid aggregates exert direct toxic effects to cells. LÄS MER

 2. 2. Demographics, clinical features and treatment of pediatric celiac disease

  Författare :Dimitrios Tapsas; Karin Fälth-Magnusson; Elisabet Hollén; Steffen Husby; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Celiac disease (CD) is a chronic small intestinal immune-mediated enteropathy triggered by ingestion of gluten-containing food in genetically predisposed subjects. The enteropathy is presented with a wide variety of clinical manifestations, which can occur even outside the gastrointestinal tract. LÄS MER

 3. 3. Områdesbaserad politik för minskad segregation : En studie av den svenska storstadspolitiken

  Författare :Camilla Palander; Roger Andersson; Lena Magnusson; Göran Lindberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Area-based policy; residential segregation; urban planning; distressed neighbourhoods; governance; Swedish metropolitan policy; Local development agreement; Tensta; Husby; Hjällbo; Norra Biskopsgården; Stockholm; Göteborg; Sweden; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : In the beginning of the 1990s Sweden entered an economic recession. The subsequent negative economic and social consequences appeared more and more acute. The issue of residential segregation appeared on the political agenda and the Swedish metropolitan policy was launched in 1998. LÄS MER

 4. 4. Nykter läsning : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925

  Författare :Kerstin Rydbeck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of literature; gender; popular movements; temperance; popular education; publishing history; litteratursociologi; genus; folkrörelser; nykterhet; folkbildning; bokmarknad; Eskilstuna; Husby-Rekarne; Skutskär; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samhällsförändring och sammanslutningsformer : det frivilliga föreningsväsendets uppkomst och spridning i Husby-Rekarne från omkring 1850 till 1930

  Författare :Torkel Jansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER