Sökning: "1127-1279"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 1127-1279.

  1. 1. Southern Song printing at Hangzhou

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :J. Sören Edgren; Stockholms universitet.; [1990]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Blockböcker; Kina; 1127-1279; Boktryckerihistoria; Medeltiden;

    Sammanfattning : .... LÄS MER