Bladder pain syndrome/interstitial cystitis: aspects on outcome after intravesical and surgical treatment

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.