Frida Kahlos bildspråk – ansikte, kropp & landskap: Representation av nationell identitet (första utgåvan)

Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.