Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle

Detta är en avhandling från Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)