Disposition of metallic mercury vapor and mercuric chloride in adult and fetal tissues : influence of pretreatment with ethyl alcohol, aminotriazole, selenium, and tellurium

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.