Anastomotic leakage in colorectal surgery : early diagnosis and treatment with stent

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.