Stycken ur Dantes Divina commedia kommenterade och metriskt öfversatta. 1. delen som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Ernst Georg vo

Detta är en avhandling från Upsala Wahlström & Låstbom. 1845

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)