Sökning: "Carl Wilhelm Böttiger"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Carl Wilhelm Böttiger.

 1. 1. Placitorum quoad ethicen spectant Caji Musonii Rufi philosophi stoici expositio quam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Carolus Vilh. Böttiger ... et Carolus Vilhelmus Fahnehjelm nob. stip. ord. equ. Vestmanni. In audit. Gust. die XII Dec. MDCCCXXXIV. H. a. m. s., P. I

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Carl Wilhelm Fahnehjelm; Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rhetoromanska språkets dialekter. Andra delen som med vidtberömda filos. fakultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... kommer att offentligen försvaras af Carl August Titz holm. på gustavianska lärosalen d. 25 maj 1853 p. v. t. e. m

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Carl August Titz; Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rhetoromanska språkets dialekter. Femte delen som med vidtberömda filos. fakultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... kommer att offentligen försvaras af Carl Georg Starbäck Vestm. Dal. på ekonomiska lärosalen d. 15 mars 1854 p. v. t. f. m

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Carl Georg Starbäck; Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och kommenterad. 2. delen. Som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... och Otto Wilhelm Ålund af Östgötha landskap kommer att offentligen försvaras på gustavianska lärosalen d. 23 nov. 1842 p. v. t. e. m

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Otto Wilhelm Ålund; Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och kommenterad. 1. delen. Som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... och Gustaf Böttiger af Westmanlands och Dala landskap kommer att offentligen försvaras på gustavianska lärosalen d. 23 nov. 1842 p. v. t. f. m

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Gustaf Böttiger; Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER