Bönder och samhälle i statsbildningstid : en bebyggelsearkeologisk studie av agrarsamhället i Norra Roden 700-1350

Detta är en avhandling från Uppsala : Upplands fornminnesfören

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.