Fången och fri : 1880-talets kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet

Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.