Synthesis of DNA Intercalating Compounds for Nuclide Therapy

Författare: Cecile Henssen; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.