Structure and reactions of some complex metal hydride reagents used in reduction of carbonyl compounds : asymmetric reductions, multinuclear NMR studies, computer modelling

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.